Lund – storindustri och utbildning

Skånes tredje största stad, Lund, är för den breda massan främst känd för sitt universitet, men det många inte känner till är att Lund även huserar fyra av de största företagen i Sverige, nämligen Alfa Laval, Tetra Pak, Astra Zeneca och Ericsson. Att dessa företag har valt att förlägga fabriker, utvecklingsavdelningar, med mera i Lund har sina naturliga förklaringar. I Lund finns kompetent personal att anställa och i och med forskningen vid Lunds universitet kan företagen dra nytta av de senaste rönen inom olika vetenskaper.

Förpackningsföretaget Tetra Pak är den största privata arbetsgivaren i Lunds kommun med omkring 3000 anställda. Närmare fem sjättedelar av personalstyrkan är verksamma inom produktion medan resterande omkring 500 anställda arbetar med forskning och utveckling. Samarbetet mellan universitetet (egentligen Lunds tekniska högskola) och Tetra Pak i Lund är mycket starkt. Forskningen inom reglerteknik, livsmedelsteknik och polymerer sker i nära samspel mellan de båda aktörerna.

Industrikoncernen Alfa Laval, som har verksamhet inom allt från värmeväxlare och lösningar för värmeöverföring till separatorer, har över 1000 anställda i Lund. I fokus för verksamheten i Lund är anläggningen för plattvärmeväxlare, men man bedriver även mycket forskning och utveckling. Till exempel finns Alfa Lavals utvecklingscentrum för värmeöverföring i Lund. Samarbeten med universitetet sker ofta och Alfa Laval erbjuder ett antal studenter att göra examensarbeten varje år.

Telekombolaget Ericsson har funnits i Lund sedan 1983 och genom åren har verksamheterna spretat väldeliga. Ericsson Mobile Platforms, som är verksamt inom plattformar för mobiltelefoni, är egentligen den enda verksamhetsgren som har funnits i Lund (i olika former ska tilläggas) sedan starten.

Läkemedelsjätten Astra Zeneca har över 1000 anställda vid sin anläggning i Lund. I fokus i Lund är forskning inom bland annat astmamedicin. Astra Zeneca har ett nära samarbete med universitetet inom en mängd områden och man erbjuder ett större antal platser för examensarbeten varje år.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *